Posted in Služby

Sledování železničních vozidel pomocí unikátního systému

Sledování železničních vozidel pomocí unikátního systému Posted on 26.8.2018

Dokonalý systém, který nabízí řešení v rámci sledování železničních vozidel. Možnost monitoringu veškerého dění. V rámci instalace dálkového sledování železničních vozidel je tak k dispozici kompletní přehled o spotřebě paliv při různých pracovních režimech, vytíženosti i ohledně práce zahrnující obsluhu dané lokomotivy.

železnice

Vše je založeno na precizním měření hladiny paliva v nádrži stroje kapacitní sondou, která měří náklon i akceleraci celého stroje. Tím se tak rektifikuje měření objemu paliv v rozmezí od 0,2 až po 0,5%. Dále má sonda dva teplotní snímače pro přepočet objemu nafty na referenční teplotu 15 stupňů Celsia.

Efektivní nástroj

V tomto případě máte zcela k dispozici výkonný instrument k zajištění transparentního hospodaření s pohonnými hmotami. Tímto lze na základě prokázaných zkušeností ušetřit až o 30% nákladů z provozu z vašeho strojového parku.

Však železniční vozidla náleží ke speciálnímu obsahu vozového parku. Z tohoto důvodu je prioritní mít nad provozem veškerou kontrolu. Ideálním řešením je si pořídit moderní monitoring kolejových vozidel prostřednictvím GPS.

Takto máte záruku v podobě kontroly nejen nad polohou železničních vozů, ale taktéž rozhled o veškeré činnosti, spotřebě. Zároveň lze tímto účelně eliminovat odcizení a ztráty. Zajistit vyšší bezpečnost, kontrolu nad vozy i nákladem a zároveň snížit náklady a navýšit efektivitu činnosti.

vlak

Výhody neboli kladné stránky

Podstata spočívá v nepřetržitém dohledu a monitoringu železniční dopravy. Eventuální lokalizace v reálném čase. Možnost libovolné konfigurace parametrů a nastavení výkazů tras i práce.

Možnost zobrazení a monitorování zvolených lokomotiv na jedné mapě. Nastavení alarmů v případě překročení hraničních hodnot, jako je například teplota motoru. Nastavení regulérního servisu. Šichtování obsluh. Stejně tak je i možnost identifikace obsluhy.