Posted in Služby

Notářské služby, které oceníte v různých životních situacích

Notářské služby, které oceníte v různých životních situacích Posted on 7.4.2018

V běžném životě nás častokrát potkají příjemné i méně příjemné situace, kterých se týká různé podepisování smluv, další papírování a běhání po úřadech. Mezi takové situace, kolem kterých se řeší různé smlouvy, papírování, podepisování a běhání po úřadech, patří například zakoupení bytu, domu, pozemku nebo jiné nemovitosti, uzavírání manželství, rozvod, vypořádání dědictví a další podobné situace. V takových případech se vám budou hodit služby notáře v Třebíči, kterého můžete využít hned v několika ohledech.
propisky v ruce.jpg
VYUŽIJTE NOTÁŘSKÝCH SLUŽEB, KTERÉ ZAHRNUJÍ NAPŘÍKLAD:
· ověřování listin, smluv a dalších dokumentů
· převody nemovitostí a notářské úschovy
· sestavení předmanželské smlouvy
· rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů
· dědické řízení
· závěti a vydědění
Nabyli jste nějakým způsobem, ať už kupní nebo darovací smlouvou, nemovitost? Pak vás bude čekat vyřizování ohledně převodu nemovitosti. V takovém případě si můžete nechat kupní nebo darovací smlouvu nechat zpracovat notářem, a to pro jistotu, pro případ budoucího sporu nebo podobných nenadálých událostí, které mohou nastat.
Budete se s vaším partnerem brát a rádi byste uzavřeli předmanželskou smlouvu? I v tomto případě můžete využít služeb notáře, a sice pomocí této smlouvy si vyjasnit svoje majetkové vztahy, a to pro případ rozvodu v budoucnu a tím pádem předejití nepříjemných hádek, dohadování a sporů.
notářsky označeno.jpg
Tyto služby zkrátka můžete využít v mnoha životních situacích nebo naopak předcházet nenadálým nepříjemným situacím a sporům do budoucna.Pokud se dostanete do některý z výše uvedených situací, neváhejte kontaktovat notáře, který vám pomůže s různými záležitostmi, které vás mohou kdykoliv během vašeho života potkat nebo se vás nějakým způsobem dotýkat. Navštivte kancelář notáře a neváhejte využít některé z dlouhé škály nabízených služeb.