Posted in Domov

Co je to domov?

Co je to domov? Posted on 29.4.2023

O tom, co je to domov, existuje celá řada názorů a definic. A nemůže tomu ani být jinak, protože jsme každý jiný a každý tak vidíme pod tímto jenom zdánlivě banálním slovem něco nejednou i docela jiného.
Existuje celá řada názorů na to, co to domov je. A z těchto mi jen tak namátkou utkvěla v paměti slova u nás všeobecně známého Karla Kryla: „Domov je to, co si děláme, a ne to, co nám někdo udělá.“
dva gauče u stolku
Jmenovaný dobře věděl, co to domov je. Protože mimo jiné dobře věděl i to, co to je o takový domov přijít. Muset opustit to, co je domovem zváno, a jít si budovat domov nový někam, kde doma předtím nikdy nebyl. Na jeho a zdaleka nejen na jeho příkladu si lze ukázat, jak je takový domov pro člověka důležitý, jak bolestné je tento ztratit a jak namáhavé a nejednou i trýznivé je si tento budovat od samotných základů.
Na budování zcela nového domova není nejednou nejtěžší ona fyzická práce, již je nutno odvést. Jistě, vykopat a zabetonovat základy, nosit cihly či tvárnice, zdít, sestavit krovy a pak na tyto poskládat tašky či připevnit střešní krytinu, vše omítnout, zasadit dveře a okna, to není právě snadná záležitost, ale nic z toho není zase až tak nemožné, zejména má-li člověk někoho, kdo je mu s tím ochoten pomoci.
rodina v domku
Nejtěžší na budování nového domova není ani sehnat peníze na samotnou stavbu či nákup tohoto, jakkoliv i otázka financí může být pořádný oříšek, protože takový domov není právě levná záležitost. Protože, jak se říká, peníze budou a my nebudem.
Nejtěžší na získání nového domova je to, co nelze rutinně odřít holýma rukama a co si nejde ani koupit za ty největší peníze. Nejtěžší je získat s takovou nemovitostí i místo, k němuž se dá přilnout, nalézt tam lidi, se kterými si člověk porozumí a v nichž časem nalezne i nové přátele. Nebo aspoň lidi, s nimiž se bude rád potkávat, s nimiž bude radost aspoň tu a tam prohodit pár slov, kteří nebudou lhostejní či zlí.
kočka ve dveřích
Protože domov bez přátel není nikdy domovem. Doma není nikdo, kdo se v místě svého bydliště necítí dobře.
A proto si lze jenom přát, abychom si s Krylovými slovy udělali domov takový, jaký ho chceme mít. Což za nás nikdo jiný neudělá. Ani kdyby chtěl sebevíc.