Posted in Vzdělání

Hodnocení ve škole

Hodnocení ve škole Posted on 28.5.2022

Nejčastěji se žáci a studenti hodnotí známkami. U nás máme pět stupňů, kdy jednička je nejlepší známka a pětka nejhorší. K jedničce můžeme přidat hvězdičku či ji dvakrát podtrhnout, což znamená, že student předvedl úžasný výkon a má vše v pořádku. Rodiče a děti přeci jen více rozumí známkám, než kdyby dostali slovní hodnocení. Za slovním hodnocením se dá schovat i to, že žák moc neprospívá. Je v tomto hodnocení i motivace, každý student či žák je rád, že má jedničku. Ale co když některé dítě má neustále trojky, čtyřky anebo pětky?

známka

I když se snaží? Když, se dítě pak hlásí na střední, přihlíží se krom přijímacích testů a v některých případech i různých talentových zkoušek i k vysvědčení. Jenže je zde problém. Ne každá škola hodnotí stejně. To znamená, že v jedné základní škole by měl žák dvojku, v další jedničku a za ty samé znalosti skoro trojku na další škole. Jasně, když vše napíše dobře, je to jasná jednička ale od kdy dát dvojku, od kdy dát trojku a podobně? Ze známky se ne vždy dá určit, co dítě konkrétně umí a co neumí. V čem má problémy. Každý pedagog navíc hodnotí subjektivně. Někdo hodnotí známkami mírněji a někdo přísněji. Další metodou je slovní hodnocení. Student nedostává žádné známky. Výkon žáka je slovně ohodnocen. Učitel ho pochválí, řekne mu, co je třeba zlepšit, v čem se zlepšil, je to individuální. Testy se neznámkují, jen se opraví.

hodnocení

Student ví, na co se má zaměřit. Je i pravda, že se více řeší individuální přístup. Student není tolik ve stresu, tím myslím studenta, který by při běžném známkování neměl pěkné známky. Je lepší pro děti, které mají speciální vzdělávací potřeby. U děti hodnotíme: jak se rozvíjí, v čem se zlepšili, pochválíme je, že třeba zde udělali i menší pokrok, to je namotivuje daleko více. Ale určitě je dobré, když dítěti řekneme, že třeba na tomto je dobré zapracovat, že v tomto trochu polevilo. Problém je, že když slovní hodnocení píšeme, třeba na vysvědčení, ale může se psát jednou měsíčně či týdně, tak je to problém, když máme ve třídě hodně dětí. Můžeme pak mít i takové slovní obraty jako jsi dobrý, jsi dobrý, můžeme dítě přechválit. Nejlepší je v podstatě kombinovat oboje, jak známkování, tak i slovní hodnocení.