Posted in Služby

Co vše musí splňovat sídlo firmy?

Co vše musí splňovat sídlo firmy? Posted on 17.4.2018

Jak se praví, není nutné vše znát, ale vědět, kde to lze vyhledat a najít. V tomto případě veškeré náležitosti a podmínky naleznete v občanském a v obchodním zákoníku. Sídlo firmy je zásadně spojeno pouze s právnickými osobami a dle toho i k němu výše uvedené zákony přistupují. Najdete v nich význam pojmu ohledně sídla, čím je vymezeno. Stejně tak i jak postupovat při potenciální změně.
recepce firmy.jpg
Právní náležitosti aneb co je podstatné

Podnikatelskou činnost nelze provozovat bez místa pro podnikání. Místo je právním označením pro adresu, která je obvykle uvedena i v nějakém veřejném rejstříku, nejčastěji se tak jedná právě o obchodní. Pro zapsání je zapotřebí předložit souhlas majitele nemovitosti s umístěním místa společnosti. Vše je zapsáno ve společenské smlouvě, která je vyhotovena ve formě notářského zápisu.

Podmínky společnosti v rámci sídla

Povinnost vyplývající ze zákona musí být striktně dodržována. Místo musí být viditelně označeno názvem i identifikačním číslem společnosti. Společností musí být zajištěno přebírání veškeré písemnosti a doručené pošty na uvedenou adresu. Zajištění kontaktu s veřejností i se státními úřady.

Společnost má povinnost uvést na všech fakturách, objednávkách, webových stránkách údaj o svém sídle pro podnikání. Rovněž je zapotřebí prokázat vlastnické či užívací právo k prostorám, kde je umístěno sídlo.
stůl kanceláře.jpg
Varianta v podobě virtuální kanceláře

Jedná se o alternativu v podobě místa společnosti, která je využívána pro fakturační a korespondenční účel. V tomto případě získává společnost jisté výhody, mezi které náleží eliminace pronájmu či koupě drahého komerčního prostoru.

Založení rychlou a snadnou cestou

Alternativou je možnost se obrátit na profesionály zabývající se touto záležitostí. V takovém případě máte jistotu, že požadavek a náležitosti pro sídlo firmy vyřídí za vás. Ušetříte si čas a získáte i výhody. Nebudete muset platit za pronájem kanceláře.