Posted in Nezařazené

Co možná nevíte o cestování do zahraničí

Co možná nevíte o cestování do zahraničí Posted on 7.5.2019

Následující řádky nemusíte nutně číst vy, maminky a tatínkové. Jsou určeny babičkám, dědečkům, strýčkům a tetičkám a jiným příbuzným vašich ratolestí, případně hodným sousedům, kteří vaše dítě s sebou „přibalí“ například na zahraniční dovolenou nebo jen kratší výlet mimo českou kotlinu. Pokud jste se ale ocitli ve stejné roli jako výše jmenovaní, nezaškodí dočíst do konce.
procházka mezi poli
Stát, či státy, které se dospělí s nezletilými dětmi, kteří nejsou ve vztahu rodič (zákonný zástupce) – dítě, chystají navštívit, mohou vyžadovat k pobytu kromě platného cestovního dokladu dítěte také písemný souhlas rodičů, popřípadě zákonných zástupců s cestou dítěte. Existuje možnost informovat se u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, u některých exotičtějších zemí však získání potřebné informace nemusí být jednoduché a pohodlné. Daleko lepším rádcem a pomocníkem jsou v tomto případě internetové stránky Ministerstva zahraničí České republiky. Kudy na to?  Na úvodní stránce zvolte kapitolu „Cestujeme“, pokračujte klikem na „Podmínky vycestování z ČR“ a již můžete pročítat článek „Cestujeme s dětmi“, kde také naleznete odkaz „Státy světa – informace na cesty“ a také písemný návrh vzoru souhlasu s cestou nezletilce v češtině a v angličtině. Zejména ten druhý nezapomeňte doma, neboť čeština, jak známo, nepatří zatím mezi světové jazyky a při případné kontrole by vaše česká podoba souhlasu nemusela zafungovat. Nejvhodnější je samozřejmě mít souhlas v úředním nebo použitelném jazyce navštíveného státu. Pozor, podpisy rodičů nebo zákonných zástupců v souhlasu s vycestováním musí být ověřeny, nejlépe u notáře, opět tak předem eliminujete případné problémy při kontrole, protože ověření z Czech Pointu, byť u nás dostatečně právně relevantní, ve vzdálenější cizině nemusí zafungovat.
sledování moře
Ministerstvo zahraničí České republiky dokonce doporučuje, že i v případě, že souhlas není navštíveným státem nebo státy vyžadován, mít ho při doprovázení nezletilého občana ČR do zahraničí bez doprovodu jeho rodičů nebo zákonných zástupců s sebou. V písemném souhlasu by měli být nezletilé dítě a jeho doprovod dostatečně identifikováni, dále z něj musí být zřejmé, v jakém termínu, za jakým účelem a jakou destinaci navštěvují. Ti, kteří chtějí mít co největší jistotu, mohou přiložit fotokopii rodného listu dítěte. Tak nezapomeňte a šťastnou cestu.