Posted in Služby

Zkuste si střelbu nanečisto

Zkuste si střelbu nanečisto Posted on 14.8.2018

Při neodborné manipulaci se střelnými zbraněmi by mohlo dojít k úrazům, které by mohly mít i nečekané fatální následky. Kromě toho by se držitel zbraně vystavoval možnosti soudního postihu. Na střelnicích, které jsou přímo k tomuto účelu určené, je možné vyzkoušet si střelbu z různých druhů zbraní i bez nutnosti vlastnictví zbrojního průkazu. Vše se odehrává pod dohledem zkušeného instruktora, tudíž je nebezpečí prakticky vyloučeno. Na těchto místech se také připravují uchazeči o získání zbrojního průkazu.
žena na střelnici.jpg
o Pokud se rozhodujete o jeho vlastnictví, pak musíte vědět, že jako žadatel musíte splnit určité zákonem dané podmínky.
o Je to jistě zcela logické a jedině správné.
o Není přeci možné, aby se zbraň dostala do ruky psychicky vyšinutého nebo nevyrovnaného člověka.
To samé platí i v otázce věkové hranice. Některé zbraně, a tudíž i možnost udělat si zbrojní průkaz, může mít člověk už v osmnácti letech. Jiné druhy je možné vlastnit až v jednadvaceti letech.

Střeliště pro kulové i brokové zbraně

Teoretickou část celé zkoušky se může žadatel naučit v podstatě sám (je ale doporučováno absolvovat několik hodin školení). Co se týče praktické části výuky, rozhodně by měl absolvovat přípravný kurz na některé střelnici. Zejména, pokud se jedná o absolutního laika, který zatím viděl zbraň pouze v akčním filmu. Tady se pod odborným dohledem naučí jak správně manipulovat se zbraní, aby se pro něho a jeho okolí nestala nebezpečnou. A samozřejmě, že se tu naučí i střílet.
ak47 puška.jpg
§ Střelnice disponují jedním nebo i několika střelišti pro kulové i brokové zbraně.
§ Zbraní samotných mají několik druhů, tudíž si uchazeč o ZP může vyzkoušet opravdu vše potřebné.
Některé tyto areály umožnují i prodej zbraní a střeliva. Můžete si tu nechat i odborně opravit nebo seřídit svou legálně drženou zbraň.