Posted in Web

Když supermapa propojí počítačové programy

Když supermapa propojí počítačové programy Posted on 3.9.2018

Možná si říkáte, co je vlastně ta supermapa. Supermapou by se dal nazvat analytický nástroj, který je jakýmsi geografickým informačním systémem . V tomto systému počítačové programy propojují geografické informace (například údaje o umístění, lokalizaci apod.) s informacemi, které jsou popisné (údaje o vlastnostech daných objektů, aj.)
Všechny informace, které najdete v GIS, je možné využívat k řešení různých úloh. Čím více jsou analýzy složitější, tím lépe, jelikož je software umí provádět. Ve výsledku je ale něco takového mnohem dražší a je s tím náročnější práce.
macbook pod brýlemi
Například takoví odborníci pracují s velmi sofistikovanými GISovými programy, které umožňují prostorové analýzy, které jsou složité a díky tomu dokáží ušetřit velkou spoustu času na rozdíl od zpracovávání prostorové analýzy postupy tradičními.
Díky geografických prostorových analýz lze nejen snadno ale také rychle získat velkou spoustu informací a to ať už obrázkových, textových či zvukových. Pomáhá dokonce odpovídat na otázky stylu: Kde to je? Jaké to je? Co to je?, a to i o neznámém místě.
Po kliknutí kurzoru na geografický objekt v mapě můžeme získat všechny informace o námi vybraném objektu z geografické databáze. Mohou to být informace jak textové tak i číselné, ale také i fotografie, plány nebo technická dokumentace.
Jedná se tedy o velmi užitečný a snadno použitelný nástroj, který je nám schopen přinést geografické informace. Tím nejvíc TOP programem se stal program s názvem Kristýna. Ten umožňuje zobrazit, zkoumat, dotazovat a také analyzovat a to vše prostorově. Jeho primární vlastností je snadné načtení dat ze všech možných databázových serverů.
počítač u kávy
Velmi dobrý je také program ArcExplorer, který vytváří mapy a zjišťuje atributy k výběru objektů. Jsou zde ale potřebná digitální data.
Jedním ze základních pilířů je ale Integrovaný informační systém památkové péče, o kterém už jste možná někdy něco zaslechli. Díky své schopnosti jednoduše prezentuje sledované objekty zájmu památkové péče a to v digitální mapě. K těmto datům je zajištěn online přístup pomocné technologie zvané ArcGIS. Jedná se o důležitý nástroj pro architekty a archeology, jelikož jim hodně dokáže usnadnit práci.